Kogukondlik toiduringlus- ja rohevahetuskapp Laulasmaal

25.05.2021

Kodanikualgatus “Rohevald” sai alguse Lääne-Harju vallas 2019. aastal koostöös aktiivsete vallaelanike ja Lääne-Harju vallavalitsusega. Rohevalla vabatahtlikest ja vallaametnikest koosnevate töörühmade  visiooniks on puhas, nutikaid lahendusi kasutav, loodus- ja inimsõbralik elukeskkond nii lähemas kui kaugemas tulevikus, koosloome kaudu arendatud ja elluviidav jätkusuutlikke valikuid viljelev omavalitsus.

Visiooni elluviimiseks algatas Rohevalla tiim aprillis 2021 toiduringluse teemalise arutelu eesmärgiga kaardistada toiduraiskamise probleemi Lääne-Harju vallas ning seejärel leida lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks. Tartu Foodsharing kogukonna eeskujul soovisime rajada toidujagamiskappi, kuhu inimesed ja ettevõtted saaksid tuua toidu, mis jääb kodustes majapidamistes või näiteks kohvikutes vm asutustes üle. Esmaseks sihtrühmaks valiti Laulasmaa. Laulasmaa kogukonnale koostati küsitlus, milles uuriti perede vajadust, huvi ja valmisolekut toidujagamise ja kapi töökorras hoidmise vastu. Küsitlusele vastas mitukümmend inimest, kes soovisid panustada nii toidujagamisse kui ka vabatahtlikuna.

Kuna huvi oli väga suur, siis jõuti ideest tegudeni kõigest 18 päevaga ning 16.mai 2021 saigi esimene päikesepaneelide abil toimib toidukapp Laulasmaal avatud. Kapi arendusega tegelesid Laulasmaa elanikud Margus Kullerkupp ja Ingrid Hermet, ettevõttest PäikesEst, mis tegeleb päikesepaneelidel töötavate taimekuivatite arendamisega. Nii sai toidukapilega päikesepaneeliga ventilaator paigaldatud, mis aitab vältida toidu riknemist. Toidukapi toimimisele aitab kaasa ka loodud Facebooki grupp Laulasmaa / Lääne-Harju toiduringlus / food sharing / toit pole prügikuhu saab postitada jooksvalt infot saadavalolevatest toitudest ja kordineerida kapi korrashoidu.

Toidukapi avamisel olid kohal toiduringluse aktiivgrupp (Kairi Niinepuu- Mark, Margus Kullerkupp, Ingrid Hermet, Marie Käige, Triin Lumi) ja mitukümmend toiduringluse huvilist. Avasõnad ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat

Toidukapp leidis koheselt inimeste heakskiidu ning leidis laialdast kasutust. Kuna kappi toodi lisaks toidule ka taimi ja aiasaadusi, siis tekkis vajadus ka rohevahetuse riiulite järele. Kõigest nädal hiljem leidis seegi idee teostust: Re Stuudio taaskasutusstuudios valmisid toidukapile lisaks ka taaaskasutatud materjalidest ehitatud riiulid.

Tänu meedia kajastustele on toiduringluskapi avamine äratanud ka teistes kogukondades huvi sarnaste lahenduste pakkumise vastu ning see omakorda innustab Rohevalla tiimi idee edasiarendamiseks. Hetkel püüame leida lahendusi ka külmikufunftsiooniga toidukapi arendamiseks. Loodatavasti saab Rohevalla tiim tuule tiibadesse ning toiduringluskapi algatusest saab alguse põnev teekond uute nutikate ringmajandusmudelite väljaarendamiseks.

Scroll to Top