Rohelaager 2022

Teist aastat toimub Kloogal tehnoloogia- ja taaskasutuskunsti laager lastele vanuses 7-12a. Nelja päeva jooksul tutvustame lastele keskkonda säästva elustiili põhimõtteid,  arendame käelisi ja sotsiaalseid oskuseid, õpime kompostima, taaskasutama, roboteid ehitama ja teeme palju muud arendavat ja põnevat.

Päevalaagri (4 päeva kell 10-16) hind 125- eur

Hind ööbimisega laagrisse (3ööd)   240.-

Osalemiseks palun täita registeerimisvorm ja tasuda ettemaks 50.-

Re Stuudio MTÜ

Swedbank a/a  EE752200221075873847

Selgitus: Rohelaager, lapse nimi

Kogukondlik toiduringlus- ja rohevahetuskapp Laulasmaal

25.05.2021

Kodanikualgatus “Rohevald” sai alguse Lääne-Harju vallas 2019. aastal koostöös aktiivsete vallaelanike ja Lääne-Harju vallavalitsusega. Rohevalla vabatahtlikest ja vallaametnikest koosnevate töörühmade  visiooniks on puhas, nutikaid lahendusi kasutav, loodus- ja inimsõbralik elukeskkond nii lähemas kui kaugemas tulevikus, koosloome kaudu arendatud ja elluviidav jätkusuutlikke valikuid viljelev omavalitsus.

Visiooni elluviimiseks algatas Rohevalla tiim aprillis 2021 toiduringluse teemalise arutelu eesmärgiga kaardistada toiduraiskamise probleemi Lääne-Harju vallas ning seejärel leida lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks. Tartu Foodsharing kogukonna eeskujul soovisime rajada toidujagamiskappi, kuhu inimesed ja ettevõtted saaksid tuua toidu, mis jääb kodustes majapidamistes või näiteks kohvikutes vm asutustes üle. Esmaseks sihtrühmaks valiti Laulasmaa. Laulasmaa kogukonnale koostati küsitlus, milles uuriti perede vajadust, huvi ja valmisolekut toidujagamise ja kapi töökorras hoidmise vastu. Küsitlusele vastas mitukümmend inimest, kes soovisid panustada nii toidujagamisse kui ka vabatahtlikuna.

Kuna huvi oli väga suur, siis jõuti ideest tegudeni kõigest 18 päevaga ning 16.mai 2021 saigi esimene päikesepaneelide abil toimib toidukapp Laulasmaal avatud. Kapi arendusega tegelesid Laulasmaa elanikud Margus Kullerkupp ja Ingrid Hermet, ettevõttest PäikesEst, mis tegeleb päikesepaneelidel töötavate taimekuivatite arendamisega. Nii sai toidukapilega päikesepaneeliga ventilaator paigaldatud, mis aitab vältida toidu riknemist. Toidukapi toimimisele aitab kaasa ka loodud Facebooki grupp Laulasmaa / Lääne-Harju toiduringlus / food sharing / toit pole prügikuhu saab postitada jooksvalt infot saadavalolevatest toitudest ja kordineerida kapi korrashoidu.

Toidukapi avamisel olid kohal toiduringluse aktiivgrupp (Kairi Niinepuu- Mark, Margus Kullerkupp, Ingrid Hermet, Marie Käige, Triin Lumi) ja mitukümmend toiduringluse huvilist. Avasõnad ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat

Toidukapp leidis koheselt inimeste heakskiidu ning leidis laialdast kasutust. Kuna kappi toodi lisaks toidule ka taimi ja aiasaadusi, siis tekkis vajadus ka rohevahetuse riiulite järele. Kõigest nädal hiljem leidis seegi idee teostust: Re Stuudio taaskasutusstuudios valmisid toidukapile lisaks ka taaaskasutatud materjalidest ehitatud riiulid.

Tänu meedia kajastustele on toiduringluskapi avamine äratanud ka teistes kogukondades huvi sarnaste lahenduste pakkumise vastu ning see omakorda innustab Rohevalla tiimi idee edasiarendamiseks. Hetkel püüame leida lahendusi ka külmikufunftsiooniga toidukapi arendamiseks. Loodatavasti saab Rohevalla tiim tuule tiibadesse ning toiduringluskapi algatusest saab alguse põnev teekond uute nutikate ringmajandusmudelite väljaarendamiseks.

Kompostimise õpetus koolilastele

18.05.2021

Loodusõpetus 🌱Klooga kooli 3.klass kogus keskkonnakuul õpetaja Kairi juhendamisel toidujäätmeid. Täna õppisime kompostimist ja laste kogutud jäätmed jõudsid Klooga maja juurde kompostkasti.Vaatasime üle ka eelmisel suvel rajatud kogukondlikul permakultuurpeenral tärkavad taimed nad lapsed said proovida värskeid oblikaid.

Kogukondlikud jõulud

25.05.2021

Kloogal on nüüdseks juba traditsiooniks kujunendud tähistada jõulukuud ohtra tarbimise asemel hoopis taaskasutades. 2020. aasta detsembrukuus valmis kogukondlik taaskasutusjõulupuu ja 2021. a korraldas MTÜ Lodijärv ja Klooga maja  Kogukonnapäeva,  kus tunnustati aktiivseid kogukonnaliikmeid, laulis kohalik lastekoor,  valmis rookuusk meister  Urmas Veersalu juhendamisel ning sai meistedada jõulukaunistusi pudelikorkidest. 

Rohetöötoad Klooga koolile ja LH noortetubadele

18.08.2021

2021. aasta suvel toimusid Lääne-Harju valla noortetubades taaskasutuse töötoad: küünelakikunst vanadest küünelakkidest ja klaasmosaiigi töötuba.  Laagrisuve raames sai disainitud ka munakoortest prügisõpru, kes aitaksid lastel prügi õigesti sorteerida.

Rohelaager 2021

11.09.2021

Pop-up päev Kloogal

6.06.2020

Permakultuurpeenra rajamine

25.08.2021

Kogukonnaalgatuse Rohevald  🌱 raames toimus suvel 2021 Padisel kogukondliku toidusalu loomise töötuba, millest inspireerituna rajati kogukonnaed augustis ka Kloogale. Toidusalu rajamisele aitasid kaasa kohalikud inimesed Kloogalt ja ka naaberküladest. Toidusallu istutati marjapõõraid ja ohtralt ravim- ja maitsetaimi, millest talvel kuivatatuna teed teha. 2022.aastal on plaanis aiamaa ala suurendada, et nautida veelgi rikkalikut mahesaaki. 

Malevasuvi koos ReStuudioga

1.08.2021

Lääne-Harju vallas toimetavad suvel ka malevanoored, kes soovivad panustada kodukoha arengusse. Re Stuudio pakkus malevanoortele võimalusi dekoreerida ära vana uks, millest valmis Klooga maja aeda lilletugi ning viis läbi vanapaberist pildiraamide punumise töötuba. Noorted said malevaaegu meenutava grupipildi mälestuseks koju viia.   🌱 

Scroll to Top